Klankschaalmassage

Massage
Klankschaalmassage is een massage die een intense ontspanning teweeg kan brengen. Trillingen van de aangeslagen schalen die op en om het lichaam staan, verplaatsen zich heel gemakkelijk door ons lichaam omdat we voor 70% uit water bestaan. De combinatie van trilling en klank brengt het lichaam in een diepe ontspanning en daardoor komen we in balans. Het spreekt ons vertrouwen en lichaamsbewustzijn weer aan.

Ik ben in het bezit van een certificaat dat Europees erkend is. De opleiding heb ik gevolgd bij Erik Karsemeijer volgens het principe van Peter Hess uit Duitsland. In een aantal Europese landen en vooral in Duitsland is het al heel gebruikelijk dat de klankschaalmassage in zorginstellingen, ziekenhuizen en revalidatieoorden samen met de reguliere geneeskunst wordt toegepast. In hospice huizen is het heel goed toepasbaar bij mensen die in hun laatste levensfase zijn.

De ontspanning die door de klankschaalmassage wordt bewerkstelligd zorgt voor het loslaten van angsten, verkrampingen, spanningen en blokkades.

Meditatie
Mocht je meer interesse hebben in een klankmeditatie in plaats van een massage. Dit is ook mogelijk. Alleen of in een groep.
De kosten zijn voor 1 persoon € 50,00 voor een uur. Voor een groep zijn de kosten € 20,00 p.p.
Een klankconcert voor een grote groep is ook mogelijk, dan wordt in overleg een ruimte gehuurd.
Neem contact op als je hier meer over wilt weten.

>> naar Contact/Tarieven