Privacyverklaring

Privacyverklaring

Christine de Graaf, Massage & Healing, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke persoonsgegevens Christine de Graaf verzamelt, wat Christine de Graaf daarmee doet en wat uw rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

 

Over Christine de Graaf, Massage & Healing

Christine de Graaf is een praktijk voor holistische massages. De contactgegevens staan vermeld onderaan de website.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Christine de Graaf, Massage & Healing

Christine de Graaf kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Christine de Graaf en/of omdat u deze zelf bij het aanmelden aan de Christine de Graaf, Massage & Healing, verstrekt. Christine de Graaf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw betalingsgegevens

 

Waarom Christine de Graaf, Massage & Healing

Christine de Graaf verwerkt deze gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van Christine de Graaf
 • Christine de Graaf heeft toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • Christine de Graaf heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens aan Christine de Graaf bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

 

Voor welke doeleinden Christine de Graaf, Massage & Healing persoonsgegevens verzamelt

Christine de Graaf, Massage & Healing, verzamelt persoonsgegevens niet zomaar, maar doet dat met één van de onderstaande doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met u;
 • Het versturen van een nieuwsbrief, mits u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons.

Christine de Graaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Dit gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet verstrekt

U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met Christine de Graaf te delen. Christine de Graaf kan echter haar dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die Christine de Graaf gebruikt om een overeenkomst voor het uitvoeren van haar diensten met u te sluiten.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Christine de Graaf, Massage & Healing, op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

Delen met anderen

Christine de Graaf, Massage & Healing, maakt gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn in dit geval:

 • De hostingprovider, die de website van Christine de Graaf op zijn server heeft staan;
 • De administrateur/boekhouder;
 • De partij wiens dienstverlening Christine de Graaf, Massage & Healing, gebruikt om gegevens te bewaren.

Het kan bovendien zo zijn dat Christine de Graaf bij de uitvoering van haar dienstverlening genoodzaakt is bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Hierover informeert Christine de Graaf u vooraf.

 

Social media

Op de website van Christine de Graaf, Massage & Healing, vindt u social media knoppen met een verwijzing naar het profiel van Christine de Graaf. Door gebruik te maken van deze social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende social medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Christine de Graaf maakt alleen gebruik van functionele cookies om de site goed te laten functioneren. zie ook compliancetest-www.christinedegraaf.nl. Deze cookies zijn toegestaan.

U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe u dat doet. Via de website Your Online Choices kunt u bovendien uitzetten dat u advertenties te zien krijgt gebaseerd op uw online gedrag.

 

Bewaartermijnen

Christine de Graaf, Massage & Healing, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Christine de Graaf de gegevens maximaal 12 maanden. Dit doet Christine de Graaf vanwege de aard van de dienstverlening, bijvoorbeeld vanwege een vervolgactie.

Wat betreft factuurgegevens houdt Christine de Graaf zich aan de wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert Christine de Graaf drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Christine de Graaf, Massage & Healing. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar massage@christinedegraaf.nl.  Christine de Graaf, Massage & Healing, zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Christine de Graaf verzoekt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat Christine de Graaf kan vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vraagt Christine de Graaf u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. U kunt hiervoor de KopieIDapp gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Beveiligen

Christine de Graaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Christine de Graaf maakt vanaf 1 juli 2018 gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit betekent dat uw verbinding met haar website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met Christine de Graaf, Massage & Healing, via haar website deelt, niet inzien.

 

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Christine de Graaf, Massage & Healing, verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op. Christine de Graaf zal haar best doen om er samen met u uit te komen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.

 

Wijzigingen

Christine de Graaf, Massage & Healing, heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseert u daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zal Christine de Graaf u informeren via haar website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

 

Contact

 

Christine de Graaf, Massage & Healing,

massage@christinedegraaf.nl